Eismo įvykio deklaracija

 
  •  Eismo įvykio deklaracija (PDF)

Kada pildyti eismo įvykio deklaraciją?
 
Pagal Kelių eismo taisyklių nuostatas policiją privalote kviesti tik tuomet, jei:
-    eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužaloti žmonės;
-    eismo įvykyje dalyvavo daugiau nei dvi transporto priemonės ir nėra aiškus įvykio kaltininkas;
-    šalys nesutaria dėl eismo įvykio aplinkybių;
-    įvykio vietoje nėra asmens, kurio turtui padaryta žala.
Visais kitais atvejais galite tiesiog užpildyti eismo įvykio deklaraciją.
 
Deklaracijų blankus galite gauti bet kurioje draudimo kompanijos atstovybėje ar pas draudimo brokerį draudžiant transporto priemonę privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

Kaip teisingai užpildyti eismo įvykio deklaraciją?
Eismo įvykio deklaracijos pildymo laukelių paaiškinimai:
 
3 laukelis „Sužalojimai“.
Yra būtina pažymėti ar eismo įvykyje yra sužalotų asmenų. Jeigu sužalotu asmenų nėra – žymite langelį „ ne “ ženklu „ X “. Jeigu sužalotų asmenų yra, langelį „ taip “ žymite ženklu „ X “.
Svarbu!
Jeigu akivaizdžiai matote, kad eismo įvykio metu yra sužalotų asmenų – patartina ir yra būtina apie įvykusį eismo įvykį praneškite bendruoju pagalbos numeriu „ 112 “, neatsižvelgiant į sužalotų asmenų prašymus nekviesti policijos ar medicinos darbuotojų.
 
4 laukelis „Žala turtui“.
Pastebėtina, kad užduotas neigiamas klausimas. Greičiausiai tai techninė klaida, nes tokie klausimai su neiginiais negali būti užduodami ir tai klaidina vairuotojus.
Skiltyje „padaryta ne A ir B tr. priemonėms“ langelio žymė „ ne “ žymima ženklu „ X “ kai žala padaryta vienai iš A ar B transporto priemonių, žymė „ taip “ žymima ženklu „ X “ kai žala padaryta kitam turtui ar trečiai transporto priemonei.
Skiltyje „kt. objektams, išskyrus transporto priemones“ langelio žymė „ ne “ žymima ženklu „ X “ kai žala padaryta tik transporto priemonėms nurodytoms deklaracijoje, o žymė „ taip “ žymima ženklu „ X “ kada žala padaryta kitiems objektams (kelio inžinieriniams įrenginiams (šviesoforai, kelio ženklai, tiltai ir pan.), pastatams ir pan.).
 
6 laukelis „Draudėjas“
Įrašomas asmuo ir šio asmens duomenys, kuris apdraudė transporto priemonę. Šis asmuo yra įrašytas draudimo liudijime kaip draudėjas.
Svarbu!
Asmens vardas ir pavardė pildomi aiškiai ir DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS.
 
7 laukelis „Transporto priemonė“
Iš transporto priemonės registracijos liudijimo, tik po transporto priemonės duomenų sutikrinimo, įrašomi vairuotos transporto priemonės duomenis (markė, modelis, valstybinis numeris ir valstybė, kurioje įregistruota transporto priemonė). Jeigu su transporto priemone buvo kartu eksploatuojama priekaba – analogiškai surašomi priekabos duomenys.
 
8 laukelis „Draudimo įmonė“
Iš privalomojo civilinės atsakomybės liudijimo ir/arba žalios kortelės įrašomi tikslus transporto priemonę apdraudusios draudimo įmonės duomenys, draudimo liudijimo ir/arba žalios kortelės serija ir numeris, draudimo liudijimo arba žalios kortelės galiojimo datos.
Jeigu draudimo liudijimą išdavė tarpininkas, tai yra agentūra ar brokeris, nuo eilutės „išdavusi įstaiga/tarpininkas“ - užpildomi agentūros ar brokerio duomenys.
Svarbu 1!
Draudimo bendrovių, agentūrų ir brokerių pavadinimus (vardus, pavardes) pildomi aiškiai ir DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS

Svarbu 2!
Deklaracijos kitoje pusėje esančiuose patarimuose pažymėta, kad „Šio laukelio apačioje „X“ ženklu pažymima, ar transporto priemonė apdrausta KASKO draudimu.“ Tai taip pat labai klaidina vairuotojus, nes pačiame laukelyje apie KASKO draudimą nekalbama (!)
 
9 laukelis „Vairuotojas“
Perrašomi duomenys ir transporto priemonę vairavusio asmens vairuotojo pažymėjimo.
Svarbu!
Asmens vardas ir pavardė pildomi aiškiai ir DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS.
 
10 laukelis
Pažymimos transporto priemonės sugadinimo ir pirminio smūgio vietas. Deklaracijoje esančiuose patarimuose nurodoma, kad turi būti rodykle pažymėta pradinio smūgio vieta.
Praktika rodo, kad transporto priemonės sugadinimų vietoms pažymėti yra tinkamas žymėjimas ženklu „X“, o rodykle patartina nurodyti pirminio susidūrimo smūgio kryptį.
 
11 laukelis
Surašomi transporto priemonės sugadinimai.
 
12 laukelis
Ženklu „X“ pažymimi teiginiai labiausiai atitinkantys eismo įvykio aplinkybes.
Svarbu!
Šie teiginiai yra tapatus ties „A“ ir „B“ transporto priemonėmis, todėl žymimi teiginiai apie eismo įvykio aplinkybes turi būti žymimi ties konkrečia „A“ arba „B“ transporto priemonę (!)
Taip pat 12 langelyje pažymėtas įvykio aplinkybes ženklu „ * “ privalote patikslinti išbraukiant viena iš įvykio aplinkybių neatitinkančio varianto. Pvz.: „stovint / sustabdžius“, arba „pradedant važiuoti / atidarant dureles“
Laukelio apačioje ties „A“ ir „B“ transporto priemonėmis įrašyti užbrauktų langelių skaičių.
 
13 laukelis
Šiame laukelyje braižoma supaprastinta eismo įvykio schema. Nubraižomas kelio planas, stovinčios transporto priemonės po susidūrimo, transporto priemonių važiavimo kryptis iki susidūrimo, kelio ženklai, gatvių ar kelių pavadinimai. Taip pat reikalinga nurodyti atstūmus tarp transporto priemonių ir atstumą nuo transporto priemonės iki sankryžos, pastato ar kelio ženklo ir pan.
 
14 laukelis
Laukelio viršutinėje dalyje galite įrašyti pastabas dėl eismo įvykio.
Apatinėje dalyje pildote jei įvykis įvyko Lietuvoje ir jį pildo vairuotojas pripažįstantis padarytą KET pažeidimą įtakojusį eismo įvykio kilimą, įrašo savo vardą, pavardę ir pasirašo.
Svarbu!
Vardas ir pavardė pildomi aiškiai ir DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS.

 
15 laukelis
„A“ ir „B“ transporto priemonių vairuotojai savo parašais patvirtiną, kad eismo įvykio deklaracijos užpildyti duomenis yra tikri ir teisingi.
 
Ką daryti su užpildyta deklaracija?
Jeigu užpildote deklaraciją pats, vieną deklaracijos kopiją pasilikite sau, o kitą atiduokite kitam eismo įvykio dalyviui. Jei esate eismo įvykio kaltininkas, per 3 dienas eismo įvykio deklaraciją turite pateikti Jūsų transporto priemonę draudusiai draudimo bendrovei. Jei esate nukentėjusysis eismo įvykio metu, turite kreiptis į tą draudimo įmonę, kurioje apdraustas įvykio kaltininkas.
 
Ką daryti neturint eismo įvykio deklaracijos blanko?
Eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodomi eismo įvykio dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija, o eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos eismo įvykio dalyvių parašais. Pildoma tiek eismo įvykio deklaracijos egzempliorių, kiek yra eismo įvykio dalyvių.
Svarbu! Eismo įvykio kaltininkas turi savo parašu patvirtinti, kad pripažįsta kaltę.
 
Kaip pildyti deklaraciją, jei įvykis nutiko užsienyje?

Draudžiamajam įvykiui nutikus užsienyje rekomenduojame visais atvejais kreiptis į policiją. Nors eismo įvykio deklaraciją (angl. European Accident Statement) galima pildyti daugumoje Europos valstybių, jų teisės aktai gali skirtis nuo Lietuvos. Taip pat daug kur numatytas privalomas policijos pareigūnų atvykimas į eismo įvykio vietą, jei bent vienas vairuotojų yra užsienietis.
 
Jei nėra akivaizdu, kas kaltas dėl nutikusio eismo įvykio, siūlome neprisiimti atsakomybės ir nepasirašyti jokių dokumentų, išskyrus eismo įvykio deklaraciją. Šio dokumento tekstas yra vienodas visomis kalbomis, kuriomis deklaracija yra išleista, todėl jei turite lietuvišką jos variantą – žinosite klausimų reikšmes ir jos variante užsienio kalba.
 
Jei dokumento tekstas Jums nėra aiškus, jo nepasirašykite ir reikalaukite, kad jis būtų paaiškintas. Jei manote, kad deklaracijoje surašyta informacija yra neteisinga – prašykite, kad ji būtų ištaisyta. Tačiau jei nuspręsite neteisingai surašytą deklaraciją pasirašyti – pastabų laukelyje būtinai įrašykite tekstą „Sign, but do not agree” („Pasirašau, bet nesutinku“). Jei deklaracijos tekstas Jums nėra aiškus, pastabų laukelyje įrašykite „Sign, but do not understand” („Pasirašau, bet nesuprantu“).
Taip pat žiūrėkite: Teisės aktai Video