Draudiminiai ginčai

Mes teikiame teisines konsultacijas ir atstovaujame klientams bylinėjantis ginčuose, kylančiuose dėl draudimo santykių, įskaitant ginčus, kylančius iš draudimo sutarčių, vairuotojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, automobilių draudimo ir kitų draudimo sutarčių.
Turime patirties atstovaujant tiek draudėjus, tiek draudikus bylose dėl įvykių pripažinimo draudiminiais arba nedraudiminiais įvykiais, draudimo apsaugos bei išmokų ginčuose visų instancijų teismuose.

  • Rengiame procesinius dokumentus draudimo teisės srityje bei atstovaujame klientų interesus valstybinėse, nevalstybinėse institucijose bei teismuose;
  • Konsultuojame bei padedame spręsti ginčus tarp draudėjo ir draudiko dėl prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo;
  • Konsultuojame, įvertiname ir teikiame teisinę pagalbą nustatant draudimo išmokos dydį, mokėjimo tvarką, terminus; sprendžiame atsakingų asmenų atsakomybės klausimus;
  • Atliekame tyrimus dėl pateiktų draudiminių įvykių, kurie gali būti pripažinti draudiminiais arba nedraudiminiais.
  • Teikiame informaciją, konsultacijas bei praktinę pagalbą tikslu sumažinti įmonės finansinius nuostolius dėl galimo įmonės klientų sukčiavimo, nesąžiningumo ir kitų neteisėtų veiksmų siekiant draudimo įmonės klientui turėti finansinės naudos.